Kulağın görülebilir ve daha kolay ulaşılabilir dış kısımları olan kulak kepçesi ve dış akustik meatus ya da kulak kanalı, köpek ve kedilerdeki kulak yapısının sadece bir kısmını oluşturmaktadır.


Köpek ve kediler sadece orta kulak ve iç kulak da doğru işlev gösterdiğinde iyi duyabilir ve doğru bir vücut ve baş duruşu sergileyebilir. Bu kısımlar kafatası içinde saklıdır ve uygun tıbbi yardım olmadan görülemezler. Ancak, kulak kepçesinin ve kulak kanalının bakımı uygun şekilde yapılmazsa, orta kulakta değişimler meydana gelir ve bazen de iç kulak da buna bağlı olarak etkilenebilir.

Evde uygulanan bakım, kulak kepçesinin derisi ve kulak kanalının dikey kısmı (dikey akustik meatus) üzerine odaklanmalıdır. Kulak kepçesi şekli her ırka göre değişiklik gösterebilen iki kıkırdaktan destek alır. Büyük kıkırdak yatay kulak kanalına girdiği yerde hafifçe bükülür, bu bölgede kulak kanalı ve timpanik zar ya da kulak zarının muayenesi için kullanılan tıbbi araç olan otoskop uygulamasına karşı ciddi direnç şekillenebilir. Diğer küçük kıkırdak kulak kepçesi kıkırdağından kulak kanalına geçişini şekillendirir ve kulak kepçesinin kemikli kulak kanalına dönüştüğü yerde bulunur. Kulak kanalının bu bölümü yaklaşık bir santimetre çapa sahiptir.

Kulak kanalı yaklaşık beş ila on santimetrelik kemikli bir yoldan oluşur, derisi özel bir epitel tabakasına sahiptir. Kulak kanalındaki deri doğal olarak açık renklidir; epidermis katmanı incedir ve salgı bezleri ve kıl folikülleri içerir. Kıl folikülleri ve salgı bezlerine daha çok dikey kulak kanalında rastlanır ve bunların yoğunluğu ırka göre değişir, bu durum ırk predispozisyonunun kulak kanalı inflamasyonları için en önemli neden olarak düşünülmesine yol açar.

Yatay kulak kanalı şeffaf bir epitelial yapıya geçişte sonlanır – bu yapı timpanik zar ya da kulak zarı olarak adlandırılır, iki kısımdan oluşur, geniş kısım pars tensa (sıkı) ve daha ince kısım da pars flaccida (gevşek) adlarını alır. Birçok ırkta timpanik zar önünde bir tutam tüy çıkar. Kulak kanalı kulak kiri (serumen) üretir, bu önemli antikorlar içeren koruyucu bir maddedir.

Orta kulak, oyuk yumurta-şeklinde bir kemik yapısından (bulla timpanika) oluşur ve dış kulaktan kulak zarı ile ayrılır, kulak zarı orta kulağı dış çevrede bulunan enfeksiyonlardan koruma görevine sahiptir. Orta kulak üç kısımdan oluşur ve en küçük kısım (üstte bulunur) işitme kemikleri ile doludur (çekiç (malleus), örs (incus) ve üzengi (stapes)). 

Fig. Chrupavka boltce = kulak kepçesi kıkırdağı; vertikální zvukovod = dikey kulak kanalı; sval spánkový = temporal kas, kosti lebky = kafatası kemikleri; sluchové kůstky = işitme kemikleri-oselet; horizontální zvukovod = yatay kulak kanalı; bubínek = kulak zarı; tympanická bulla = timpanik bulla

Timpanik bullanın en geniş kısmı fasial ve kafa kaslarını ve bezleri kontrol eden birçok siniri içerdiğinden, orta kulak inflamasyonu geçirmekte olan hastalar çoğunlukla ciddi nörolojik belirtiler de gösterir. Orta kulak nazofarinks ile Östaki borusu yardımıyla iletişim kurar, bu tüp orta kulaktaki basıncı kontrol etmekten sorumludur, basıncın vücut dışı basınçla denk olmasını sağlar, dolayısıyla da nadir vakalarda enfeksiyon farinksten orta kulağa da geçebilmektedir.

İç kulak işitme organı (cochlea) ve işitme sinirinden oluşur, işitme siniri iç kulağı beyindeki işitme merkezine bağlar; iç kulak, kafatası kemikleri ile kemik labirent içinde çok iyi korunur. İç kulak ses tespit edilmesinden ve vücut dengesinden (vestibular sistem) sorumludur. İç kulak inflamasyonu olan hastalar vücut dengesini korumada çok güçlük çeker.