Tek zincirli pozitif polariteli bir RNA virüsü olan (Coronaviridae ailesi, Alphacoronavirus cinsi) Canine coronavirus (CCV) ve tek zincirli bir DNA virüsü olan (Parvoviridae ailesi, Protoparvovirus cinsi) Canine parvovirus (CPV); köpeklerde akut gastroenterite sebep olan bulaşıcı patojenlerdir.

Yapısal, genetik ve moleküler biyolojik farklılıklara rağmen, köpeklerle enfekte olduğunda, ishal ve kusma dahil olmak üzere klinik belirtiler çok benzerdir. CPV şiddetli, sıklıkla ölümcül bir hastalığa neden olabilirken; CCV hızlı bir iyileşmenin takip ettiği, genellikle hafif, kendini sınırlayan enteritin etiyolojik bir ajanı olarak kabul edilir. CCV enfeksiyonu ile ilişkili istatistiksel olarak anlamlı olan tek parametre lenfopeni olurken; kusma, anoreksi, uyuşukluk, kanamalı sulu ishal, lökopeni, lenfopeni, trombositopeni, hipoglisemi ve hipoproteinemi CPV enfeksiyonu ile ilişkilendirilir.

Prospektüs Genel Bilgiler