Canine influenza virüsleri (CIV), Influenza A virus türlerine, Alphainfluenzavirus cinsine, Orthomyxoviridae ailesine aittir ve oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığına neden olur. Köpeklerde 1999' dan beri, H3N8 alt türü atlardan ve H3N2 alt türü kuşlardan gelen iki ana influenza virüsü tespit edilmiştir. H5N1 ve H1N1 alt türleri de köpek gribinden izole edilmiştir.

Maruz kalan köpeklerin %80' inde en yaygın görülen semptom, 1 ila 3 haftalık kalıcı öksürüklü hafif bir üst solunum yolu hastalığıdır. Diğer olası klinik belirtiler arasında göz ve burun akıntısı, hapşırma, ateş, uyuşukluk ve anoreksi bulunur. Bazı köpekler yüksek ateş, pnömoni ve sekonder bakteriyel enfeksiyonla birlikte ciddi şekilde hastalanırlar. Ölüm oranı %10' dan düşüktür.

Prospektüs Genel Bilgiler