Feline leukemia virus (FeLV) ve Feline immunodeficiency virus (FIV), kedilerin dünya çapında görülen bulaşıcı hastalıklarının en yaygın nedenleri arasındadır. FeLV ve FIV prevalansı; kitlesel, yaklaşık 2.9 milyon kediyle yapılan, hasta başı testler kullanılan 9 yıllık (2008~2016) gözlemsel çalışmaya dayanarak, sırasıyla %4 ila 14 ve %5 ila 14 olarak rapor edilmiştir.

Retroviridae ailesinden olan FeLV, Gammaretrovirus cinsinde; FIV, Lentivirus cinsinde sınıflandırılır. FeLV ve FIV' in her ikisi de retrovirüs olmasına ragmen, hastalığa yol açma potansiyelleri farklılık gösterir. Doğal yolla enfekte olmuş kedilerin çoğunda FIV ciddi bir klinik sendroma neden olmaz. FIV enfekte kedilerdeki klinik bulguların çoğu; FIV enfekte kedilerin daha duyarlı olduğu enfeksiyon ve neoplazi gibi ikincil hastalıkları yansıtır. FeLV, FIV’ den daha fazla patojeniktir.

Prospektüs Genel Bilgiler