Tek zincirli bir DNA virüsü (Parvoviridae ailesi, Carnivore protoparvovirus cinsi) olan Feline panleukopenia virus (FPV, Feline parvovirus olarak da bilinir), kedilerde akut gastroenterite yol açan bulaşıcı patojenlerdir.

FPV, şiddetli kedi panlökopenisine (FP) neden olur. FP' nin klinik şiddeti yaşa, bağışıklık durumuna ve ko-enfeksiyon durumuna göre değişir, ve FP semptomları asemptomatik enfeksiyondan, ani ölümlü akut sendroma kadar değişkenlik gösterir. Her yaştan kedi FPV ile enfekte olabilir, ancak özellikle yavru kediler için ölümcüldür. FPV-enfekte yavru kedilerin ölüm oranları %90' ın üzerindedir.

Prospektüs Genel Bilgiler