Tek zincirli bir DNA virüsü (Parvoviridae ailesi, Carnivore protoparvovirus cinsi) olan Feline panleukopenia virus (FPV, Feline parvovirus olarak da bilinir) ve tek zincirli pozitif polariteli bir RNA virüsü olan Feline coronavirus (FCoV), (Coronaviridae ailesi, Alphacoronavirus cinsi, Alphacoronavirus türü); kedilerde akut gastroenterite yol açan bulaşıcı patojenlerdir.

FPV, şiddetli kedi panlökopenisine (FP) neden olur. FP' nin klinik şiddeti yaşa, bağışıklık durumuna ve ko-enfeksiyon durumuna göre değişir, ve FP semptomları asemptomatik enfeksiyondan, ani ölümlü akut sendroma kadar değişkenlik gösterir. Patojeniteye göre, FCoV iki tipe ayrılır: Erişkin kedilerde subklinik veya hafif şiddetli hastalığa neden olan Feline enteric coronavirus ve şiddetli enterik ve sistemik kedi enfeksiyöz peritonitine neden olan Feline infectious peritonitis virus.

Prospektüs Genel Bilgiler